Звіт за результатами
громадського моніторингу перевірки суддів,
які приймали рішення про обмеження
прав громадян під час Євромайдану